Våre tjenester

Hagen Maskin utfører følgende tjenester:

  • Alt innen rørtesting, her har vi den kunnskapen og teknologien som trengs
  • Hydraulikk-rørrensing
  • Tankspyling
  • Rengjøring av varmevekslere
  • Rengjøring av betong (gulv, søyler, fasader og annet i betong)
  • Høytrykkspyling av oljerør, avløpsrør og overvannsrør som blir tilstoppet av sand, slam eller andre fremmedlegemer
  • Spyling av rør
  • Rengjøring av rør
  • Varmerengjøring av rør
  • Sirkulasjonsvasking av systemer

Vår hovedtjeneste er høytrykkspyling i Norge.